آن روز ها

زندگی انسان میتواند به قبل و بعد از یوگا تقسیم شود.
وقتی خوب میاندیشم به یاد می آورم که:
آن روز ها پیش از یوگا وابستگی های زیادی داشتم اما این روز ها خیلی ساده از آن ها میگذرم.
آن روز ها با سرعت زیاد طولِ زندگی را طی میکردم این روز ها عرض زندگی را به آرامی نفس میکشم.
آن روز ها بی ریشگی مرا چون برگی خشک به هرسو میکشاند این روزها تکیه زده ام بر ریشه هایی که مژده ی شکفتن سر میدهند.
آن روز ها سختیهای کوچک زندگی برایم بزرگ بود این روز ها سختی های بزرگ برایم کوچک جلوه میکنند.
آن روز ها شیرین ترین جلوه ها ی خودم برایم تلخ بود این روز ها تلخی های دنیای درونم مرا شیرین کام میکند.
اکنون تو بنویس از تجربه ی یوگا یا هر تجربه ای دیگر که بتوانی آن روز ها واین روزهایت را مختصر قیاسی کنی.

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.